De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Les Auberges de Jeunesse werd opgericht in 1933. Conform de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de vereniging als doel om het sociale toerisme, het culturele toerisme en jongerenreizen te bevorderen, mee te werken aan de ontplooiing van jongeren, en zo bij te dragen tot hun opvoeding, om van hen burgers te maken met zin voor verantwoordelijkheid en een humanistische geest.

Daartoe heeft zij de volgende bijzondere doelstellingen:

  • het opzetten, beheren en leiden van een netwerk van Jeugdherbergen, ontmoetings- en verblijfscentra;
  • de lokale jeugd betrekken bij de activiteiten van deze herbergen;
  • in haar herbergen een aangenaam klimaat scheppen en onderhouden tussen alle gasten die er verblijven, ongeacht hun leeftijd, huidskleur, religie, nationaliteit, taal, geslacht of opinie;
  • met geschikte middelen het Belgische en wereldwijde netwerk van Jeugdherbergen bekend maken onder de jongeren;
  • al deze acties opnemen in een logica van duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu.

De vzw Les Auberges de Jeunesse is lid van:

De vzw Les Auberges de Jeunesse is erkend als:

  • jongerenorganisatie door de Federatie Wallonië-Brussel, en al haar Jeugdherbergen zijn erkend als jongerencentra in de categorie « Ontmoetings- en verblijfscentra »;
  • organisatie voor sociaal toerisme door het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (COCOF).

De vzw Les Auberges de Jeunesse en haar Jeugdherbergen beschikken over de volgende erkenningen:

  • HI-Q, het officiële kwaliteitscertificaat van Hostelling International (HI);
  • Wallonie Destination Qualité, een Waals label dat wordt toegekend aan toeristische verblijven die zich inzetten op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening, kwaliteitsbeheer en algemeen kwaliteitsmanagement;
  • de Groene Sleutel, een Europees ecolabel dat toeristische verblijven onderscheidt die zich inzetten op het vlak van duurzame ontwikkeling.
Video